Education - Presentations

Länderpräsentationen: Deutschland (Germany)

Länderpräsentationen: Cypern (Cyprus)

Länderpräsentationen: Polen (Poland)

Länderpräsentationen: Rumänien (Romania)

Länderpräsentationen: Lettland (Lativa)

Länderpräsentationen: Griechenland (Greece)

Länderpräsentationen: Schottland (Scotland)

Länderpräsnentationen: Türkei (Turkey)

Länderpräsentationen: Italien (Italy)

Torsten Piske, Claudia Wehner-Lippok

Buseck, den 14.12.2012